جهت ثبت نام  کلیک کنید

_ از تمامی دانشجویانی که تمایل به ارائه کارگاه در سیزدهمین کنگره ی دانشجویان دندانپزشکی  ایران دارند ؛ تقاضا می شود،  اطلاعات مربوط به کارگاه مورد نظر و cv خود را حدا کثر تا  تاریخ 20 بهمن ماه  جهت بررسی به ایمیل کنگره ارسال نمایند.
"لازم به ذکر است کارگاه هایی که در رابطه با محور های همایش باشند ، در اولویت قرار دارند."

_ از دانشجویانی که تمایل به عضویت در کمیته دانشجویی داوران  سیزدهمین کنگره ی دانشجویان دندانپزشکی  ایران  تقاضا می شود ، cv پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ 20 بهمن ماه جهت بررسی و انتخاب اعضای کمیته داوران  به آدرس ایمیل کنگره ارسال نمایند.

Email:sdsc13@sums.ac.ir

[ دوازدهم دی ۱۳۸۹ ] [ 0:6 ] [ امین طهماسبی ]

[ ]